SOS

Za nami 10 rok działalności struktur Siatkarskich Ośrodków Szkolnych realizujących na starcie Program Upowszechniania Sportu wśród Dzieci i Młodzieży a obecnie przekształcony w Program z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa dzieci i młodzieży.

Największym partnerem i nieocenionym sojusznikiem Siatkarskich Ośrodków Szkolnych jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. Cieszy nas, że nasz pionierski projekt jest trwałym elementem nie tylko szkolenia, ale także popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży, i że jego wartość merytoryczna została doceniona przez inne dyscypliny i federacje, które na bazie naszych doświadczeń i wiedzy tworzą podobne programy.

Kapitalną rolę, i często w formie oddolnych inicjatyw odgrywają samorządy, które w sposób istotny wspierają Siatkarskie Ośrodki Szkolne oraz Akademie Siatkarskie. Przychylność Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów oraz Radnych sprawia, że nasze działania sięgają coraz młodszych dzieci.

Kluczowe zadania spoczywają na Dyrektorach Szkół, Gronach Pedagogicznych oraz Nauczycielach wychowania fizycznego bezpośredni realizujących program Siatkarskich Ośrodków Szkolnych. To imponująca liczba 186 Szkół, 450 Nauczycieli-Trenerów sprawujących pieczę nad 7000 adeptami siatkarskiej sztuki. Bez ich pasji, bez odpowiedniego przygotowania nie udało by się osiągnąć nam takiego rozmachu i efektu jakościowego.

Przez sześć lat istnienia Siatkarskich Ośrodków Szkolnych z dobrodziejstwa Programu skorzystało 30000 dzieci i młodzieży. Pokaźna grupa zyskała już zaufanie trenerów seniorskich reprezentacji narodowych. Oliwia Bałuk, Martyna Łukasik, Julia Nowicka, Maria Stenzel, Justyna Łysiak, Jakub Kochanowski, Bartosz Kwolek, Marcin Komenda czy Mateusz Masłowski to postaci, które odgrywają coraz poważniejsze role w kadrach Jacka Nawrockiego i Vitala Heynena.
Im młodsze kategorie wiekowe kadr narodowe, tym udział reprezentacji SOS coraz liczniejszy, zawsze powyżej 50%. W poprzednim roku w kadrze juniorek było ich siedem, słynnych juniorów „dominatorów” – dziewięciu, kadetek – osiem, kadetek i kadetów – po osiem, minikadetek – siedem, minikadetów – dziewięciu.

Również w rywalizacji klubowej, w kategoriach młodzieżowych kluby współdziałające z SOS stanowią lwią część uczestników turniejów finałowych: na 48 klubów – 45, to zespoły klubowe oparte o zawodniczki i zawodników realizujących program w ramach Siatkarskich Ośrodków Szkolnych.

Stale rośnie udział „absolwentów” SOS w naborach do Szkół Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku i Spale. W obydwu szkołach to ponad połowa uczennic i uczniów.

Niezmiennie otwarci jesteśmy na współpracę z kolejnymi ośrodkami szkolenia dzieci i młodzieży. Cieszy nas, że tuż po zakończeniu karier coraz częściej trudnemu zadaniu wprowadzania w świat siatkówki poświęcają się byłe siatkarki i byli siatkarze – reprezentantki i reprezentanci Polski. Jeszcze raz pragniemy podkreślić – projekt jest otwarty, jego dotychczasowa ewolucja to rezultat wymiany poglądów, dyskusji bardzo wielu ludzi posiadających kapitał wiedzy i sumy doświadczeń w niezmiernie trudnej sztuce szkolenia młodzieżowego. Za ten wkład w rozwój Siatkarskich Ośrodków Szkolnych pragnę podziękować trenerom, nauczycielom, lekarzom, fizjoterapeutom, pracownikom naukowym. Program SOS nadal będzie się rozwijał i zmieniał, ale zawsze po głębokiej analizie i konsultacjach ze środowiskiem.

Ten rok, jest szczególnie ważnym dla Programu i dla SOS. W wyniku reformy systemu nauczania zmieniają się istotnie partnerzy i beneficjenci naszej działalności. Miejsce wygaszanych gimnazjów przejmą klasy starsze (siódme i ósme) szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Czeka nas więc kolejne poważne wyzwanie. Jesteśmy jednak przekonani, że nasz dotychczasowy dorobek, praca setek osób pozwoliły na stworzenie bardzo solidnych fundamentów Siatkarskich Ośrodków Szkolnych.

To program, którego kolejne etapy będą przynosić naszemu sportowi, naszej dyscyplinie kolejne wymierne korzyści. Im więcej młodych ludzi przekonamy do sportu, do siatkówki tym więcej z nich pozostanie w sporcie w dorosłym życiu: w siatkówce – czy to jako profesjonalni siatkarki/siatkarze, czy to nauczycielki/nauczyciele wf, czy też jako przyszli menedżerowi, którzy będą rozumieć i wspierać sport, i wreszcie – czy to jako kibice, potrafiący docenić siatkarski kunszt, a co za tym idzie – piękno naszej dyscypliny.

Z poważaniem,

Waldemar Wspaniały
Szef Projektu
Siatkarskie Ośrodki Szkolne